Guy van Hoof

Gedichtendag-2010-Den-Hopsack

Guy publiceerde gedichten, proza, recensies en gedichten in meer dan vijftig tijdschriften, o.a. Appel, Avenue (Ned.), Argus, Anderland, Scheppend Ambacht (Ned.), Boulevard, Deus ex Machina, Kruispunt, Toestanden, Dimensie, Venus 14, De Periscoop, Trefpunt, De Lezerskrant (Ned.), Optima (Ned.), DW&B, Heibel, Yang, Bres (Ned.), Ballustrada (Ned.), De Vlaamse Gids, Diogenes, Mandragora, Kreatief , Vlaanderen, De Nieuwe, Gierik/NVT, De Periscoop, Kunst & Cultuur, Vandaag, Zefier, Zenith, Koebel, Initiatief, Vlaams-Pools Kontakt, Witte Bladen, Nieuwe Stemmen, Creare, Knack, De Nieuwe Gemeenschap, Studium Generale (Ned.) , De Houten Gong, Portulaan, Weirdo's, De Vrijzinnige Lezer, ART04, De Auteur, WEL, Ambrozijn, Tijdschrift VKH, Dighter, Verba, PEN-Tijdingen, Letter 10, Sigma (Polen), Sources (Walloni' ), De Geletterde Mens, Brutaal, Jazzhalo, Tijdschrift Hugo Raes-kring, Wielergedichten.blogspot, Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Re'valuatie.

Zijn eerste publicaties waren twee korte verhalen in 1961 en artikels in de cultuurbladzijden van Gazet van Antwerpen vanaf 1962 over Subjectieve fotografie, Van Ostayen, Karel van den Over, Graham Greene.
Recensent voor o.a. het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (Den Haag, 1973-1989), De Vrijzinnige Lezer.
Prijzen : ontving o.m. de Poëzieprijs van de stad Sint Truiden, 1978, en de Poëzieprijs van de stad Blankenberge, 1980.

Samensteller van de bloemlezing Met niet minder dan zoveel woorden ( Den Hopsack, 1999), Een plaats onder de maan. Vijfendertig jaar Lit. Caf' Den Hopsack ( 2007). In Lit. Caf' Den Hopsack organiseerde hij tientallen literaire optredens van bekende en minder bekende auteurs. Guy van Hoof schreef teksten voor o.a. 750 jaar Begijnhof Diest (2003), Foto's met vleugels (2006), Stan Ockers. Van Borgerhout tot Frascati (2006) en voor kunstfotografieën over Alfons Vermeir (1968), Victor Renty (1969), Jan Cockx (1971), de etser Ren' De Coninck (1972, Engelse tekst), Beatrice Papeians de Morchoven (1972), Jan Hoogsteyns (1980), Gerard Vanhove (1981), Marcel Coolsaet (1985), Johan Deboes (1989), Toen viel de toren (Willie Cools (1998), De sprong in de ruimte (W.Cools, 2003), Willy Van Eeckhout (2003), Tector (2008, Engelse tekst), Zoekende mens. Over Marcel Coolsaet (2009).

Guy van Hoof publiceerde verscheidene essays: De Nieuwe Romantiek (bloemlezing/essay, 1981), Literaire Gids voor Antwerpen (1985), Aan wat overblijft heb ik genoeg (over Th. Deleu, 1986), De vrijheid heeft maar ''n gezicht (over Frans Buyens, 1989), Als een jager in zijn grondgebied ( over Th. Deleu, 2002), Recht van spreken (over Rik Wouters, 2002), Een schilder met woorden. Interviews met Willem M. Roggeman ( 2010), De trage zandloper van het geluk. Over Frank Decerf ( 2013).

Was bestuurslid van de tijdschriften Boulevard, Gierik, Kruispunt, Mandragora, Zefier, Dimensie, Deus ex Machina, De Vrijzinnige Lezer, De Houten Gong, Brutaal, Atlantis. Werkt momenteel mee aan o..a. De Auteur, Portulaan, ART04, Weirdo's, Verba. Bestuurslid Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en lid PEN-Vlaanderen.

Poëzie werd opgenomen in de belangrijkste bloemlezingen o.a.: Stemmen uit het dorp (1978), Gedichten 1978, Naar Morgen (1971 en 1979), Reisoogst ( 1980), Zeventig voorbij. Een keuze uit tien jaar Vlaamse jongerenpo'zie (1979), De Muze zingt in het Zuiden (1981), Po'tisch Bericht (1994), Van alle stijlen thuis (1997), Oudenburg (1999), Omtrent verkavelingen (1999), Antwerpen.De stad in gedichten ( 2003), Ook wij waren winnaars. Sportgedichten uit Vlaanderen en Nederland ( 2005), Hotel New Flanders. 60 jaar Vlaamse po'zie 1945-2005 ( 2008), Boem Paukeslag! De mooiste muziekgedichten ( 2011), Dichter bij Gierik (2010), Klaprozen en kamermuziek. Tien dichters uit Nederland en Vlaanderen (2010), Spiegels, bakens. Zes dichters ( 2012), Teater van die verlore Tijd. Theater van de verloren tijd. Breedevallei dichters ( Zuid-Afrika 2013), Dichter bij beeld. Middelheim (2014), De 100 mooiste wielergedichten uit de Vlaamse & de Nederlandse Literatuur ( 2014).

Bundels o.a. In je onuitsprekelijke wildernis van wit (1973), Zonder requiem (1972), Gelukkig werd het weer een heel fijn weekend (1979), Verschuivingen (1981), Niets zeggen (gedichten en tekeningen,1985), De wetten van Copernicus (1988), Bestand (1993), Bij de Tijd (gedichten en tekeningen, 1993), Vrouwen (1996), Olympia.( Bibliofiele map 2003), Wat je niet verwacht (2005), Zwarte Vijvers (tweede druk,2005), Bekentenissen (2006).

Vertalingen van gedichten in het Frans, Engels, Duits, Pools, Afrikaans, Indonesisch, Roemeens. Hij werkte samen met kunstschilder Willy Van Eeckhout aan een serie palimpsesten, samen met Frans Boenders en Willem M. Roggeman.In Geraardsbergen aan de Vesten werd het gedicht Tifosi in steen uitgehouwen.

De dagen zijn huiveringwekkend mooi.

De dagen zijn huiveringwekkend mooi

Over de poëzie van de dichter en essayist Guy van Hoofpubliceerde Nicole Van Overstraeten een essay onder de titel
De dagen zijn huiveringwekkend mooi. Over de poëzie van Guy van Hoof

Frank Decerf schreef in het tijdschrift Dighter : 'Guy van Hoof is een dichter die in de stad een natuurlijke biotoop zoekt en vindt. Hij ziet nu waar anderen nog naar zoeken. Zijn observaties worden versterkt door de menselijke associaties die in zijn werk het kloppend hart vormen. Hij valt vaak terug op wat voor altijd voorbij is, zonder daarbij in melige nostalgie te vervallen. Zijn woorden zijn afwegingen, uitgebalanceerd, scherp als het moet en zo helder als kristal. Bij hem is elk gedicht weer een nieuwe ontdekking...' (2011,12de jrg nr 1&2)

Nicole Van Overstraeten schreef eerder gedichten en essays, o.m. recent de bundel De tuinen van Thevenet (2012)
Dichteres Christina Guirlande over het essay : ' Het is zeer indringend en verhelderend geschreven.' De publicatie, uitgegeven door vkHoutland, telt 40 pagina's met drie foto's , een lijst van publicaties van Guy van Hoof en op de cover een illustratie van Suzanne Binnemans.

Bestellen kan door overschrijving van 14 euro (verzendkosten inbegr.) op rek. nr BE 94 0001 010172 14 BIC BPOTBEB1

Over liefde voor Yolanda

Guy met Yolanda in Hulstkamp

Over liefde

voor Yolanda

Misschien hou ik meer van je

dan welke god dan ook

ooit van een mens heeft gehouden

 

liefde is in de voering

van mijn eeuwigheid genaaid

en is verweven met de woorden

die in de lijnen van mijn hand

werden gezaaid

 

er was geen begin

ik kende je voor ik je kende

ik wist dat je er zou zijn

en er is ook geen einde

we komen elkaar altijd weer tegen

elke minuut bijna

 

de geheimen die we niet hadden

waren helder als het geluid van een bron

en elke daad was een stap

om gelijke tred te houden

 

op een dag blijft er over : het gras

voor de deur, het rood van de zon

mijn uit koud water gemaakte handen

 

je hangt de stoïcijnse argumenten

van mijn ongeloof aan de deurknop

als een waarschuwing : liefde

is tijd en tijd is een lichaam

Guy van Hoof

Over hem:

Wilfried Adams. In : Diogenes, nov. 1989

Jos Daelman. In: Nieuw Vlaams Tijdschrift/Gierik, jrg 12, nr 44, 1994

Thierry Deleu. Guy van Hoof.Dichter zonder kroon. Harelbeke, De Gebeten Hond, 2001

Thierry Deleu. Inleiding voorstelling De wetten van Copernicus, Kasteel van Schoten 27 nov. 1988. Opgenomen in: Ik zou liegen als ik het anders zei.Teksten.Harelbeke, De Gebeten Hond, 2001

Rik Wouters. Woord en daad van Guy van Hoof. Zijn apocriefe evangelie. Halle, Xarnego, 2005

Suzanne Binnemans. Inleiding voorstelling Bekentenissen in het Letterenhuis, Antwerpen 2006

Frank Decerf. In : Dighter, jrg 7, 3/4, 2006

Frank Decerf. In : Dighter, jrg 8, 4, 2007

Maria Vandenbosch. Sint-Jans-Molenbeek en de Vlaamse auteurs van nu en vroeger. Sint-Jans-Molenbeek, 2007

Frans van Campenhout. In: Verba, jrg 14, 2, 2010

Thierry Deleu. Dichters dromen lucide. Essays over poëzie. Demer Uitgeverij, 2011

Nicole Van Overstraeten. De dagen zijn huiveringwekkend mooi. Torhout VKH, 2012